KAREN KLEIN edelsmid

  

Disclaimer

Karen Klein, hierna vernoemd 'de eigenaar', heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het ontwerpen en samenstellen van deze internetsite.
Bij selectie is
uitgegaan van eigen teksten en/of rechtenvrije teksten en/of afbeeldingen.
De eigenaar van deze internetsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, ongeacht aard of hoedanigheid, voortvloeiend uit inhoud en gebruik van deze internetsite.
Tevens is de eigenaar niet aansprakelijk voor
onnauwkeurigheden en/of onvolledigheid van informatie, tekst, links,

afbeeldingen of andere onderdelen op de internetsites welke zijn vervaardigd onder verantwoordelijkheid van de eigenaar.

 

 

Copyright

Alle op deze internetsite geplaatste ontwerpen c.q. modellen en hun afbeeldingen zijn eigendom van de eigenaar van deze internetsite.

Van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze internetsite mag niets worden overgenomen, vermenigvuldigd en openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm, digitaal of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.